Slide background

Uw communicatie

Communiceren doen we allemaal en elke dag. Daar staan we meestal niet bij stil.

We praten, overleggen, discussiëren, maken afspraken, bellen en mailen. Eigenlijk niet zo gek dat in al onze communicatie er ook momenten zijn dat het contact niet soepel verloopt, maar juist stroef en moeizaam gaat en er ruis op de lijn is. Vaak is er sprake van onduidelijkheid en elkaar niet goed begrijpen. Dat geeft ergernis en leidt tot weerstand en soms ook tot conflict. De werksfeer en het bedrijfsresultaat worden zo negatief beïnvloedt.
Daarom is het goed om wél bij onze communicatie stil te staan. En samen te kijken hoe die beter kan verlopen.

Aanpak

Positief communiceren betekent duidelijk, helder en met begrip en respect voor elkaar communiceren. Leren meer begrip te hebben voor elkaars mening en behoeften. Te focussen op wat ons verbindt, niet op wat ons verdeelt. De aandacht meer richten op de gezamenlijke doelen en wensen en daar uiting en vorm aan geven. Omgaan met kritiek en leren van feedback.

Resultaat

Duidelijke, heldere communicatielijnen en tegelijkertijd begrip en respect voor elkaar. Naar elkaar luisteren en van elkaar willen leren. Zodat afspraken duidelijk zijn en worden nagekomen. Doelen nu een breed draagvlak hebben en ook worden bereikt. En de werksfeer verbetert en stress vermindert omdat iedereen zich gehoord voelt.

Meer informatie

Ook even stilstaan bij uw (interne) communicatie? Neem contact op met Irene Dompeling. Bel 06 508 321 28, gebruik het contactformulier op deze site of mail naar info@zelfenzo.nl.