Slide background

Uw medewerker

Bedrijven en organisaties zijn, zeker de laatste jaren, volop in beweging. Inspelen op veranderingen, een koerswijziging of een andere focus vragen het nodige van u én van uw medewerkers:

  • flexibel kunnen omgaan met veranderingen en nieuwe ontwikkelingen
  • optimaal (blijven) presteren vanuit motivatie, kennis en kunde
  • de balans tussen werk en privé bewaken
  • samenwerken en verbonden zijn met de bedrijfsdoelen
  • energiek en betrokken blijven
  • duidelijk en positief met elkaar communiceren

Dat kan, opeens of geleidelijk, een probleem blijken. In de praktijk komt het regelmatig voor: een medewerker die minder presteert, moeite heeft met in gang gezette veranderingen of niet meer op de juiste plek zit. Dat kost veel energie en geeft spanningen die het werk nadelig beïnvloeden. Er ontstaat een negatieve spiraal, de balans wankelt en ziekte of burn-out liggen op de loer. (Langdurige) uitval van een medewerker en hoge kosten wilt u zoveel mogelijk voorkomen.
Coaching kan de negatieve spiraal doorbreken, is effectief in het creëren van duidelijkheid en het herstellen van de balans. U investeert met een coachtraject in het behoud van uw medewerker. Zo buigt u de spiraal tijdig om in positieve richting.

Kennismakingsgesprek

Hierin verkennen we de vraag en de gewenste doelen. Tegelijkertijd ervaren we of er een klik en vertrouwen is om een traject te starten. Wordt besloten tot een traject, dan worden de gemaakte afspraken opgenomen in de offerte.

Aanpak

We starten met een inventarisatie van de huidige situatie. Dan maken we de gewenste verandering of ontwikkeling, die nodig is om weer goed te kunnen functioneren, concreet. Op basis hiervan krijgt het traject vorm. Mijn doelgerichte en tegelijkertijd persoonlijke aanpak leidt tot inzicht en bewustwording. Dat geeft ruimte, voor verandering en ontwikkeling, voor herstel van motivatie, balans en energie. Naast gespreksvormen, worden ook huiswerk, oefeningen en metaforen ingezet, die de verandering ondersteunen. Halverwege en aan het eind vindt evaluatie plaats.

Resultaat

U beschikt weer over een gemotiveerde medewerker, die energie en balans hervonden heeft. Die weer met plezier functioneert en met sterke en zwakkere kanten weet om te gaan. Kortom, die weer bijdraagt aan de resultaten van uw bedrijf!