Slide background

Werkwijze

Aanpak

Mijn rol als coach/counselor is een begeleidende rol; ik kijk met een positieve blik naar wat je bezighoudt. En maak je bewust van je mogelijkheden, wensen en drijfveren. Soms via gesprek, soms met visualisaties of opdrachten, altijd afgestemd op jou als persoon en de situatie. Zo ontstaat inzicht in gedrag en achterliggende patronen. En dat biedt ruimte voor groei en verandering.
Ik stimuleer en motiveer, ik moedig je aan maar daag je ook uit.

Resultaat

Je bewustwording neemt toe, je zelfinzicht wordt vergroot. Valkuilen en belemmeringen worden handelbaar en ga je niet meer uit de weg. Energie en motivatie nemen weer toe, net als je (werk)plezier. Er komt weer balans tussen hoofd en hart, in leven en werk.

Basis

Particulier traject: persoonlijke ontwikkeling en werkthema’s

Een korte kennismaking van 30 min. waarin je coachvraag en de gewenste doelen aan bod komen. We bepalen samen of het ‘klikt’ en of we wederzijds vertrouwen voelen om een traject aan te gaan. En ik kijk of de vraag binnen mijn competenties valt, of dat ik je beter kan doorverwijzen.

Zakelijk traject: loopbaan-coaching, functioneren, communicatie

Het intakegesprek (75 min.) besteedt uitgebreid aandacht aan de huidige situatie, achtergronden en de gewenste verandering/resultaten. Dit gesprek vindt plaats met de werknemer. In overleg kan (halverwege) het traject worden teruggekoppeld.

AD(H)D-begeleiding: ouder(s), kind of volwassene

De intake (75 min.) gaat in op de huidige (probleem)-situatie, de voorgeschiedenis en achtergronden. We bepalen samen de doelen en soort begeleiding.

Traject

Met de coachvraag en je doel als uitgangspunt bepalen we het traject. Ieder mens en iedere vraag is anders, dat maakt elk traject maatwerk: een mix van communicatietechnieken, visualisaties, inzicht gevende opdrachten en letterlijk in beweging komen.
Jij blijft verantwoordelijkheid voor je eigen weg, ik loop tijdelijk een stukje mee.

Vertrouwelijkheid

Alles wat tijdens de gesprekken ter sprake komt is vertrouwelijk en voldoet aan de AVG.